Allmänt om Alléloppis i Alingsås

AlléLoppis är en allt mer populär attraktion och vi ser verkligen åter fram mot och som vi hoppas på, ännu ett ”rekordår” både vad gäller antalet privatpersoner som vill ta vara på chansen att sälja av det som exempelvis fyller alla tänkbara förråd som vi har men också att vi får välkomna än fler köpare/besökare som här får chansen till fina fynd.

AlléLoppis är i gång samtliga lördagar under tiden 15 juni–14 september klockan 07:00-15:00 (med undantag för Midsommardagen).

För Dig som köpare/besökare ska Du veta att säljare på AlléLoppis får endast vara privatpersoner som säljer begagnade saker samt egenproducerade grönsaker, honung och bär.

Vi som arrangör och därmed också ansvariga gentemot tillståndsgivande Polis och Kommun, kommer att finnas på plats i Allén under ovan angiven tid.

Till dig som säljare

Här finns information vad som gäller för Dig som vill ta vara på den jättefina möjligheten att avyttra begagnade saker och ting o/e egenproducerade grönsaker, honung och bär.

Vi ber Dig vänligen att nogsamt ta del av nedanstående och efterfölja detta till gagn för allas trivsel och trevnad.

Pris/plats/lördag: 100 kr inkl. moms vilket vi kommer att gå runt och ta upp i form av kontant, swish eller kortbetalning. Kvitto som ska kunna upvisas på anmondan kommer givetvis att lämnas.

Storlek/längd på plats är max 2-3 m. eller annat efter ök.

Notera att ingen förbokning kan göras av plats utan plats kan/får intas från kl. 07:00 (tidigast).

I enlighet med det tillstånd som vi erhållit, efter ansökan, från Polisen samt i samband därmed bilaga från Alingsås kommun, som avgett yttrande, gäller bland annat följande:

  • Tid: 2019.06.15 – 2019.09.14 lördagar kl. 07:00-15:00

OBS. Ingen AlléLoppis på Midsommardagen

  • Försäljning får ske kl. 07:00-15:00
  • Plats: Norra Ringgatan i Allén, (Alingsås) gång och cykelstråk
  • Tillståndet ger inte exklusiv rätt till aktuella ytor. Om användandet påverkar andra som har anspråk på ytan är det gemensamt ansvar att informera varandra och lösa eventuella intressekonflikter
  • Sammankomsten/tillställningen får inte hindra tillträde till intilliggande byggnader eller trafiken
  • Framkomlighet ska finnas för utryckningsfordon
  • Bilar får inte köras i Allén, ej heller på cykelbanorna runt Savannen. Framkomligheten för cyklister får inte hindras av försäljarna eller deras kunder
  • Området ska städas av och lämnas i vårdat skick
  • Försäljningen ska utgöras av begagnade saker som privatpersoner vill avyttra. Registrerade företag får inte idka försäljning utan dessa hänvisas till Torghandeln på Lilla Torget under onsdagar och lördagar. Se vidare Torghandelsstadgan på Kommunens hemsida.

Kontakta oss

Adress:

AlléLoppis Alingsås
Norra Ringgatan 14
441 34 ALINGSÅS

Tel: 0706–80 49 90 (skicka gärna sms)

E-post: info@alleloppis.se